Aanbod

 
 

Remedial teaching Xtra

RT betekent: Remedial Teaching. Dit wordt gegeven door een Remedial Teacher. Dit is Engels en betekent letterlijk: “een leraar die verbetert.” Remedial teaching wordt (meestal tijdelijk) gegeven aan kinderen waarbij het leren niet loopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de aangeboden lessen in de klas. 

Bij Remedial Teaching kijken wij gericht naar het niveau van jouw kind en naar wat jouw kind nodig heeft om verder te komen. Wij werken planmatig en zoeken uit welke leerstrategie het beste bij jouw kind past. Verder kijken wij naar de manier waarop jouw kind zich de leerstof eigen maakt. Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak. Hierdoor kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Wel vinden we het erg belangrijk dat er contact is met school zodat de begeleiding goed afgestemd kan worden. Tijdens de RT maken we o.a. gebruik van de materialen van de Bootcamps.

 


Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid valt niet zo één twee drie te definiëren. In het algemeen worden vooral hoge intelligentie (op de WISC een IQ van 130 of meer) en anders/creatief denken genoemd.

Veel mensen denken dat het met (hoog)begaafde kinderen/leerlingen wel vanzelf gaat; zij komen er wel. Dat is een misvatting. Uit ervaring weten wij dat kinderen vast kunnen lopen op school en thuis. Een aantal kinderen past zich op school aan bij het groepsgemiddelde en presteert hierbij onder zijn/haar kunnen. Ook is een deel van de leerlingen op school gemakkelijk hanteerbaar, maar thuis des te moeilijker in hun gedrag (opstandig, dwars). Samen met ouders, kind en het liefst ook alle andere betrokkenen willen we komen tot een zo optimaal mogelijke begeleiding voor kind en ouders waarbij kinderen ervaren dat ze zichzelf mogen zijn. Het met elkaar in gesprek gaan is erg belangrijk en EduXtra biedt hierbij de hulp van een zeer ervaren gecertificeerde begeleider.

Xtra Plusgroep

Een plusgroep is een groep waar (hoog)begaafde kinderen les krijgen. Bij EduXtra richten we ons op leerlingen uit de regio die meer uitdaging kunnen gebruiken dan ze op school en thuis krijgen. We houden rekening met de specifieke (onderwijs)behoeften van de leerlingen.

Veel leerlingen nemen op school al wel deel aan een plusgroep en krijgen in hun klas de stof gecompact en in plaats van de weggelaten lesstof verrijkende opdrachten. Wij bieden een plusgroep aan waarbij belangrijke doelen zijn dat kinderen ontwikkelingsgelijken ontmoeten en samenwerken aan opdrachten waarbij ‘out of the box’ gedacht moet worden. Aan de hand van uitdagende opdrachten leren de kinderen o.a. om veerkracht te ontwikkelen en leren ze leren waarbij aandacht is voor de relatie tussen inspanning en resultaat. De onderliggende theorieën waarop de opdrachten van de Xtra Plusgroep gebaseerd zijn, zijn o.a. onderzoekend en ontwerpend leren en de theorie van Dr. Robert Sternberg m.b.t. intelligentie.

Onze plusgroep is zeer geschikt voor leerlingen die op school niet helemaal laten zien wat hun talenten zijn. Bij ons komen ze in contact met anderen, kunnen ze ervaringen uitwisselen en gewoon eens een keer zichzelf zijn.

 Xtra Brain Challenge

Out-of-the-box denken, slimme spelletjes, uitdaging, je hersenen gebruiken, filosofie; het komt aan de orde op de woensdagavonden van 19:00 uur tot 20:30 uur bij de Xtra Brain Challenge. Ben jij (of is jouw kind) op zoek naar uitdaging, houd je van verder kijken dan je neus lang is, wil je graag samen met anderen je brein testen? Dan is Xtra Brain Challenge bij EduXtra echt iets voor jou!

 

 

Huiswerk- en studiebegeleiding

Op verschillende locaties in Nederland hebben huiswerkinstituten een ruimte waar scholieren na schooltijd hun huiswerk kunnen maken en persoonlijke begeleiding op maat kunnen krijgen om zo leerachterstanden en -problemen aan te pakken. Huiswerkbegeleiding is iets anders dan bijles.

Het grootste verschil tussen bijles en huiswerkbegeleiding is dat de huiswerkbegeleiding vaak in (kleine) groepen wordt aangeboden. Wij bieden kinderen een rustige leer- en werkplek waar een huiswerkbegeleider klaar staat voor vragen en hulp. Ook één-op-één begeleiding is mogelijk bij ons en kan dan meer gezien worden als bijles.

Bij de start brengen wij de persoonlijke leerbehoefte in kaart. ‘Hoe is jouw manier van leren?, ‘Waardoor is huiswerk voor jou een struikelblok?, ‘Waar loop je op achter?’ of ‘Heb je extra uitdaging nodig?’ Met deze achtergrondinformatie proberen wij de oorzaak van tegenvallende cijfers aan te pakken en de leerling gerichte hulp te bieden. Door bijvoorbeeld dieper op de moeilijke lesstof in te gaan en de leerling het huiswerk te leren plannen.

 

 

sociale vaardigheidstraining (Sova)

SOVA is een afkorting voor sociale vaardigheden. Iedereen heeft ze, maar niet iedereen weet ze goed te gebruiken. De één weet zich nu eenmaal beter een houding te geven in sociale situaties dan de ander.

De basis van gedrag is het zelfbeeld en zelfwaardering. Als hierin problemen zijn, dan is het noodzakelijk om daar eerst mee aan de slag te gaan, voordat een volgende stap in sociale- en/of of emotionele vaardigheden kan worden gemaakt. Gedragsverandering komt op gang als het zelfbeeld sterker wordt. Zelfvertrouwen groeit als een kind merkt dat het zelf invloed heeft op de relatie met andere mensen. Weerbaarheid en sociale vaardigheden worden in balans getraind.

Je kunt de sociale vaardigheden op verschillende manieren “trainen” bij EduXtra, er is voor ieder wat wils: Xtra koken, Xtra muziek en een Rots en Water training.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.

Bij Xtra koken en Xtra muziek bieden wij een training aan in combinatie met koken of muziek.

Bootcamp rekenen/spelling

Tijdens de Bootcamps willen we kinderen door middel van bewegen en spelen laten ervaren dat rekenen en taal leuk zijn. De bootcamps worden aangepast aan de leerbehoeften van het kind.

Telt je kind nog steeds op zijn/haar vingers of lukt het maar niet om de tafels te onthouden en levert dit frustraties op? Dan is een Rekenbootcamp wellicht een goed idee! Of heeft je kind moeite met het onderscheid tussen ei/ij of ou/au of is het onzeker over spelling en vindt je kind spelling niet leuk? Dan geeft deelname aan een Spellingbootcamp een boost in het zelfvertrouwen!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen zich sneller ontwikkelen wanneer bewegen en spelen centraal staan. De stof die geautomatiseerd en gememoriseerd moet worden, wordt gekoppeld aan kleur en beweging. Deze koppeling zorgt voor een optimale samenwerking tussen verschillende delen in het brein, waardoor het automatiseren en memoriseren effectiever verloopt. Tevens vormt dit een actieve ondersteuning bij de motorische ontwikkeling van het kind.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een methode om hulp te verlenen aan mensen met een (chronische) langdurige aandoening. Onder andere op basis van onze eigen ervaring willen wij kinderen leren om te gaan met hun aandoening. Kennis en vaardigheden verwerven over de aandoening zal een eerste stap zijn. Vervolgens zijn acceptatie van de aandoening en het behouden van een positief zelfbeeld belangrijke punten om mee te nemen in het proces. Daarna zal er samen worden gekeken naar manieren die het best bij het kind passen om met de aandoening om te gaan.