Tarieven

 
 

Intake

Gratis en vrijblijvend.

,-

Huiswerk- en studiebegeleiding

Eén-op- één begeleiding (60 min. bijles): €40,-

Strippenkaart voor 5 keer ( 60 min. in een kleine groep): €125,- Kaart vol? = 1 keer gratis

Voorwaarden:

· De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Als er minimaal 24 uur voor aanvang van de begeleidingstijd wordt afgezegd, wordt er gezocht naar een vervangend tijdstip. Als er minder dan 24 uur vóór aanvang wordt afgezegd, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht;

· Iedere maand wordt een rekening gestuurd die binnen 2 weken moet worden voldaan;

· Tijdens schoolvakanties is er begeleiding in gezamenlijk overleg;

· De begeleiding kan op elk moment, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Het is prettig als u op tijd aangeeft dat u wilt stoppen.

 

 

 

Remedial teaching

RT per 45 minuten: €47,50

Bij aanvang van het begeleidingstraject wordt een aantal relevante tests afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. Van de resultaten wordt een verslag gemaakt. Dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Voorwaarden:

· De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Als er minimaal 24 uur voor aanvang van de begeleidingstijd wordt afgezegd, wordt er gezocht naar een vervangend tijdstip. Als er minder dan 24 uur vóór aanvang wordt afgezegd, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht;

· Iedere maand wordt een rekening gestuurd die binnen 2 weken moet worden voldaan;

· Tijdens schoolvakanties is er begeleiding in gezamenlijk overleg;

· De begeleiding kan op elk moment, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Het is prettig als u op tijd aangeeft dat u wilt stoppen.

Xtra koken

Je kind leert o.a. om:

· Meer vertrouwen in zichzelf en zijn/haar eigen kunnen te krijgen;

· Adequaat te reageren als iets niet gaat zoals gepland, om te gaan met onverwachte situaties;

· Te plannen en te kiezen;

· Samen te werken;

· Eenvoudige gerechten voor te bereiden en te koken.

 Je kind krijgt:

· 8 Xtra kooksessies van 90 minuten;

· Een kookdiploma;

· Een receptenboekje;

· Een eigen schort.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen:

· Een uitgebreide intake met en zonder hun kind;

· Een voorlichtingsbijeenkomst met alle ouder(s)/verzorger(s) waarbij ook uitleg over de psychologische achtergrond van Xtra koken;

· Na 4 keer een gesprek van een half uur met de begeleider;

· Na elke keer een mail waarin uitgebreid gemeld wordt wat er gedaan is;

· Na 8 keer een eindevaluatiegesprek samen met hun kind.

Opgave voor de volgende training is weer mogelijk!

Prijs: €350,-

 

 

 

Xtra Plusgroep

Je kind ontdekt binnen de plusgroep:

· Hoe het is om regelmatig contact te hebben met ontwikkelingsgelijken;

· Dat het handig is om bepaalde denk- en handelingsstrategieën toe te passen tijdens het doen van opdrachten;

· Hoe het is om te werken aan uitdagende opdrachten, waarbij er niet een eenduidige oplossing is;

· Dat doorzettingsvermogen en veerkracht noodzakelijk zijn om verder te komen;

· Dat er een relatie bestaat tussen inspanning en resultaat;

· Dat het prettig is om ervaringen te delen met medeplusgroepers en begeleiders;

· Dat het mag zijn wie het is en dat het zich niet anders hoeft voor te doen;

· Dat je met samenwerken veel kunt bereiken.

Voor ouders geldt dat ze in contact (kunnen) komen met andere ouders, waarmee ze hun ervaringen en vragen kunnen delen. Ook is er altijd gelegenheid om vragen voor te leggen aan de deskundige gekwalificeerde begeleider.

Deelname aan de plusgroep houdt in:

· Uitgebreide intake voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind;

· Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers met daarbij ook aandacht voor de theoretische achtergrond van de Xtra plusgroep;

· 10 bijeenkomsten van ongeveer 100 minuten;

· Een hapje en drankje voor de kinderen;

· Na 5 keer een tussenevaluatie (in overleg gepland);

· Aan het eind van elke bijeenkomst een korte uitleg van de inhoud van die keer;

· Indien gewenst (wel aan te raden) contact met school (leerkracht en/of IB er);

· Na 10 keer een eindgesprek met ouders en kind (indien gewenst ook met iemand van school) a.d.h.v. een kort verslag;

· Gedurende de periode van deelname app contact ouder(s)/verzorger(s) met de begeleider over ontwikkelingen en vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.

Speciale Pilotprijs:

€215,-  inclusief bovenstaande en (gebruik van) materialen.

Xtra Brain Challenge

 Voor €125,- krijg je:

·         Een gratis intakegesprek met ouders en kind;

·         Een strippenkaart: 5 keer deelname Xtra Brain Challenge (1,5 uur per keer, kies zelf welke woensdagavonden je komt);

·         1 keer gratis deelname Xtra Brain Challenge;

·         Begeleiding van gediplomeerde en ervaren begeleiders;

·         Elke keer drinken en iets lekkers;

·         Desgewenst na 5 keer een gesprek met één van de begeleiders.

bootcamp

Je kind zal tijdens de Bootcamp ervaren:

· Veel spel, beweging, kleur en een beeldende uitleg;

· Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen/spelling;

· Gezelligheid in een kleine groep en nieuwe vrienden;

· Instructie die aansluit bij de leerstijl van je kind;

· Intensieve training van het rekenen/spellen.

De Rekenbootcamp houdt in:

· 1 dag of 2 dagen trainen ( 2,5 uur per dag);

· Drinken met wat lekkers;

· Werkboekje;

· Tips om thuis verder te oefenen.

Kosten Rekenbootcamp:

1 x 2,5 uur         €    39,00

2 x 2,5 uur         €   75,00 ( met een gratis Joepspel)

5 x 2   uur          € 175,00 ( met een gratis Joepspel)

10 x 2 uur          € 350,00 ( met een gratis Joepspel)

Individueel: RT tarief: €47,50 per 45 minuten

Kosten Spellingbootcamp:

· Een eendaagse Spellingbootcamp (1 x 2 uur)

€ 39,00.

· Een tweedaagse Spellingbootcamp (2 x 2,5)  
€ 75,00

Je kunt ook kiezen voor: 

5 x 2   uur          € 175,00

10 x 2 uur          € 350,00

Individueel: RT tarief: €47,50 per 45 minuten.

 

Rots en Water training

Je kind leert o.a. :

·        Om sterk te staan / zitten;

·        Om grenzen aan te geven;

·        Om keuzes te maken;

·        Om te focussen;

·        Om meer vertrouwen in zichzelf en eigen kunnen te krijgen;

·        Om adequaat te reageren als iets niet gaat zoals gepland, om te gaan met onverwachte situaties;

·        Om samen te werken.

 Ouder(s)/verzorger(s) krijgen o.a.:

·        Een uitgebreide intake met en zonder hun kind;

·        Na elke keer een mail waarin gemeld wordt wat er gedaan is;

·        Na 10 keer een eindevaluatiegesprek samen met hun kind.

Prijs: €250,- voor 10 keer