EduXtra Twente
 
Eduxtra-logo-ol.gif
 
 

 

Over ons

Op 1 september 2018 hebben wij onze praktijk, EduXtra, feestelijk geopend. Wij, Eric, Justine, Nelleke en Myrthe, ondersteunen kinderen, jongeren (en hun ouders), die om welke reden dan ook vastlopen, op school en/of thuis. Dit doen we alle vier met onze eigen expertise. Justine is afgestudeerd psychologe en werkzaam binnen een GGZ-instelling, waar ze zich onder andere bezighoudt met diagnostiek en cognitieve gedragstherapie. Eric werkt in het (voortgezet) speciaal onderwijs en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs waarbij hij naast groepsleerkracht o.a. intern begeleider is geweest. Hij is gecertificeerd Rots en Water trainer. Nelleke heeft op verschillende scholen in het (speciaal) basisonderwijs gewerkt als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en adjunct-directeur en is ambulant begeleider bij Kentalis. Ze is gediplomeerd specialist hoogbegaafdheid. Myrthe is orthopedagoog-generalist en werkzaam als behandelcoördinator bij Kentalis waarbij zij zich richt op diagnostiek en behandeling van jonge kinderen met ernstige spraak- en taalproblemen en bijkomende problematiek.

EduXtra is thuis in onderwijs en opvoeding en biedt zorg op maat!

 

 

Eric, Justine, Myrthe en Nelleke.

Eric, Justine, Myrthe en Nelleke.

registraties-lidmaatschappen.png

Voor Nelleke is het een uitdaging om zoveel mogelijk spelenderwijs met kinderen aan de slag te gaan. Haar ervaring is dat je met kinderen meer bereikt als je een spel speelt of beweegt, dan wanneer je alleen maar aan een tafel zit om te oefenen. Samen met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen wil ze puzzelen om tot de optimale begeleiding op maat te komen. Samen met Justine organiseert ze Bootcamps rekenen- en spelling en ze is de begeleider van de Xtra plusgroep.

 Eric werkt met zeer veel plezier in het (voortgezet)speciaal onderwijs waar zijn geduld en humor goed van pas komen. Dat weet hij ook in te zetten bij EduXtra. Eric vindt het erg belangrijk dat een kind gezien wordt. Hij is van mening dat de ontwikkeling van een kind of jongere alleen al groeit, door er positieve aandacht aan te schenken. Het liefst werkt Eric met leerlingen, bijvoorbeeld door met ze te koken of te helpen met hun huiswerk, maar ook de boekhouding heeft zijn aandacht binnen onze praktijk.

 Justine is zeer enthousiast en duikt graag in veel onderwerpen. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van het doen van psychologisch onderzoek. Ook psycho-educatie heeft haar interesse. Zij weet veel over hoe je als kind om kan gaan met een chronische ziekte. Justine vindt het zeer belangrijk dat kinderen lekker in het vel zitten en dat er niet gekeken wordt naar wat het kind niet kan, maar naar wat zijn/haar talenten zijn. Dat wil ze o.a. inzetten als gecertificeerd Bootcamp rekenen- en spelling trainer.

Myrthe is breed opgeleid, betrokken en empathisch. Ze vindt het belangrijk dat ieder mag zijn wie hij/zij is. Ze kijkt naar het kind en de omgeving waarin het kind zich bevindt. Myrthe gaat graag opzoek naar de krachten van het kind en diens systeem. Ze onderzoekt hoe deze krachten ingezet kunnen worden om de hulpvraag te beantwoorden. Daarbij werkt ze graag samen met het kind, ouders, school en eventueel andere betrokkenen.

 
 
 

Aanbod

 
 

Remedial teaching Xtra

RT betekent: Remedial Teaching. Dit wordt gegeven door een Remedial Teacher. Dit is Engels en betekent letterlijk: “een leraar die verbetert.” Remedial teaching wordt (meestal tijdelijk) gegeven aan kinderen waarbij het leren niet loopt zoals verwacht en die extra hulp kunnen gebruiken.

Er is een duidelijk onderscheid tussen Remedial Teaching en bijles. Bijles is een herhaling van de aangeboden lessen in de klas. 

Bij Remedial Teaching kijken wij gericht naar het niveau van jouw kind en naar wat jouw kind nodig heeft om verder te komen. Wij werken planmatig en zoeken uit welke leerstrategie het beste bij jouw kind past. Verder kijken wij naar de manier waarop jouw kind zich de leerstof eigen maakt. Het gaat dus niet alleen om de inhoud van het vak. Hierdoor kan het voorkomen dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school behandeld wordt. Wel vinden we het erg belangrijk dat er contact is met school zodat de begeleiding goed afgestemd kan worden. Tijdens de RT maken we o.a. gebruik van de materialen van de Bootcamps.

 


Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid valt niet zo één twee drie te definiëren. In het algemeen worden vooral hoge intelligentie (op de WISC een IQ van 130 of meer) en anders/creatief denken genoemd.

Veel mensen denken dat het met (hoog)begaafde kinderen/leerlingen wel vanzelf gaat; zij komen er wel. Dat is een misvatting. Uit ervaring weten wij dat kinderen vast kunnen lopen op school en thuis. Een aantal kinderen past zich op school aan bij het groepsgemiddelde en presteert hierbij onder zijn/haar kunnen. Ook is een deel van de leerlingen op school gemakkelijk hanteerbaar, maar thuis des te moeilijker in hun gedrag (opstandig, dwars). Samen met ouders, kind en het liefst ook alle andere betrokkenen willen we komen tot een zo optimaal mogelijke begeleiding voor kind en ouders waarbij kinderen ervaren dat ze zichzelf mogen zijn. Het met elkaar in gesprek gaan is erg belangrijk en EduXtra biedt hierbij de hulp van een zeer ervaren gecertificeerde begeleider.

Xtra Plusgroep

Een plusgroep is een groep waar (hoog)begaafde kinderen les krijgen. Bij EduXtra richten we ons op leerlingen uit de regio die meer uitdaging kunnen gebruiken dan ze op school en thuis krijgen. We houden rekening met de specifieke (onderwijs)behoeften van de leerlingen.

Veel leerlingen nemen op school al wel deel aan een plusgroep en krijgen in hun klas de stof gecompact en in plaats van de weggelaten lesstof verrijkende opdrachten. Wij bieden een plusgroep aan waarbij belangrijke doelen zijn dat kinderen ontwikkelingsgelijken ontmoeten en samenwerken aan opdrachten waarbij ‘out of the box’ gedacht moet worden. Aan de hand van uitdagende opdrachten leren de kinderen o.a. om veerkracht te ontwikkelen en leren ze leren waarbij aandacht is voor de relatie tussen inspanning en resultaat. De onderliggende theorieën waarop de opdrachten van de Xtra Plusgroep gebaseerd zijn, zijn o.a. onderzoekend en ontwerpend leren en de theorie van Dr. Robert Sternberg m.b.t. intelligentie.

Onze plusgroep is zeer geschikt voor leerlingen die op school niet helemaal laten zien wat hun talenten zijn. Bij ons komen ze in contact met anderen, kunnen ze ervaringen uitwisselen en gewoon eens een keer zichzelf zijn.

 Xtra Brain Challenge

Out-of-the-box denken, slimme spelletjes, uitdaging, je hersenen gebruiken, filosofie; het komt aan de orde op de woensdagavonden van 19:00 uur tot 20:30 uur bij de Xtra Brain Challenge. Ben jij (of is jouw kind) op zoek naar uitdaging, houd je van verder kijken dan je neus lang is, wil je graag samen met anderen je brein testen? Dan is Xtra Brain Challenge bij EduXtra echt iets voor jou!

 

 

Huiswerk- en studiebegeleiding

Op verschillende locaties in Nederland hebben huiswerkinstituten een ruimte waar scholieren na schooltijd hun huiswerk kunnen maken en persoonlijke begeleiding op maat kunnen krijgen om zo leerachterstanden en -problemen aan te pakken. Huiswerkbegeleiding is iets anders dan bijles.

Het grootste verschil tussen bijles en huiswerkbegeleiding is dat de huiswerkbegeleiding vaak in (kleine) groepen wordt aangeboden. Wij bieden kinderen een rustige leer- en werkplek waar een huiswerkbegeleider klaar staat voor vragen en hulp. Ook één-op-één begeleiding is mogelijk bij ons en kan dan meer gezien worden als bijles.

Bij de start brengen wij de persoonlijke leerbehoefte in kaart. ‘Hoe is jouw manier van leren?, ‘Waardoor is huiswerk voor jou een struikelblok?, ‘Waar loop je op achter?’ of ‘Heb je extra uitdaging nodig?’ Met deze achtergrondinformatie proberen wij de oorzaak van tegenvallende cijfers aan te pakken en de leerling gerichte hulp te bieden. Door bijvoorbeeld dieper op de moeilijke lesstof in te gaan en de leerling het huiswerk te leren plannen.

 

 

sociale vaardigheidstraining (Sova)

SOVA is een afkorting voor sociale vaardigheden. Iedereen heeft ze, maar niet iedereen weet ze goed te gebruiken. De één weet zich nu eenmaal beter een houding te geven in sociale situaties dan de ander.

De basis van gedrag is het zelfbeeld en zelfwaardering. Als hierin problemen zijn, dan is het noodzakelijk om daar eerst mee aan de slag te gaan, voordat een volgende stap in sociale- en/of of emotionele vaardigheden kan worden gemaakt. Gedragsverandering komt op gang als het zelfbeeld sterker wordt. Zelfvertrouwen groeit als een kind merkt dat het zelf invloed heeft op de relatie met andere mensen. Weerbaarheid en sociale vaardigheden worden in balans getraind.

Je kunt de sociale vaardigheden op verschillende manieren “trainen” bij EduXtra, er is voor ieder wat wils: Xtra koken, Xtra muziek en een Rots en Water training.

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en meeloopgedrag.

Bij Xtra koken en Xtra muziek bieden wij een training aan in combinatie met koken of muziek.

Bootcamp rekenen/spelling

Tijdens de Bootcamps willen we kinderen door middel van bewegen en spelen laten ervaren dat rekenen en taal leuk zijn. De bootcamps worden aangepast aan de leerbehoeften van het kind.

Telt je kind nog steeds op zijn/haar vingers of lukt het maar niet om de tafels te onthouden en levert dit frustraties op? Dan is een Rekenbootcamp wellicht een goed idee! Of heeft je kind moeite met het onderscheid tussen ei/ij of ou/au of is het onzeker over spelling en vindt je kind spelling niet leuk? Dan geeft deelname aan een Spellingbootcamp een boost in het zelfvertrouwen!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen zich sneller ontwikkelen wanneer bewegen en spelen centraal staan. De stof die geautomatiseerd en gememoriseerd moet worden, wordt gekoppeld aan kleur en beweging. Deze koppeling zorgt voor een optimale samenwerking tussen verschillende delen in het brein, waardoor het automatiseren en memoriseren effectiever verloopt. Tevens vormt dit een actieve ondersteuning bij de motorische ontwikkeling van het kind.

Psycho-educatie

Psycho-educatie is een methode om hulp te verlenen aan mensen met een (chronische) langdurige aandoening. Onder andere op basis van onze eigen ervaring willen wij kinderen leren om te gaan met hun aandoening. Kennis en vaardigheden verwerven over de aandoening zal een eerste stap zijn. Vervolgens zijn acceptatie van de aandoening en het behouden van een positief zelfbeeld belangrijke punten om mee te nemen in het proces. Daarna zal er samen worden gekeken naar manieren die het best bij het kind passen om met de aandoening om te gaan.

 

 

 
 
 

Tarieven

 
 

Intake

Gratis en vrijblijvend.

,-

Huiswerk- en studiebegeleiding

Eén-op- één begeleiding (60 min. bijles): €40,-

Strippenkaart voor 5 keer ( 60 min. in een kleine groep): €125,- Kaart vol? = 1 keer gratis

Voorwaarden:

· De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Als er minimaal 24 uur voor aanvang van de begeleidingstijd wordt afgezegd, wordt er gezocht naar een vervangend tijdstip. Als er minder dan 24 uur vóór aanvang wordt afgezegd, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht;

· Iedere maand wordt een rekening gestuurd die binnen 2 weken moet worden voldaan;

· Tijdens schoolvakanties is er begeleiding in gezamenlijk overleg;

· De begeleiding kan op elk moment, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Het is prettig als u op tijd aangeeft dat u wilt stoppen.

 

 

 

Remedial teaching

RT per 45 minuten: €47,50

Bij aanvang van het begeleidingstraject wordt een aantal relevante tests afgenomen om het niveau van de leerling te bepalen. Van de resultaten wordt een verslag gemaakt. Dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Voorwaarden:

· De afgesproken begeleidingstijden zijn bindend. Als er minimaal 24 uur voor aanvang van de begeleidingstijd wordt afgezegd, wordt er gezocht naar een vervangend tijdstip. Als er minder dan 24 uur vóór aanvang wordt afgezegd, wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht;

· Iedere maand wordt een rekening gestuurd die binnen 2 weken moet worden voldaan;

· Tijdens schoolvakanties is er begeleiding in gezamenlijk overleg;

· De begeleiding kan op elk moment, zonder opgave van reden, stopgezet worden. Het is prettig als u op tijd aangeeft dat u wilt stoppen.

Xtra koken

Je kind leert o.a. om:

· Meer vertrouwen in zichzelf en zijn/haar eigen kunnen te krijgen;

· Adequaat te reageren als iets niet gaat zoals gepland, om te gaan met onverwachte situaties;

· Te plannen en te kiezen;

· Samen te werken;

· Eenvoudige gerechten voor te bereiden en te koken.

 Je kind krijgt:

· 8 Xtra kooksessies van 90 minuten;

· Een kookdiploma;

· Een receptenboekje;

· Een eigen schort.

Ouder(s)/verzorger(s) krijgen:

· Een uitgebreide intake met en zonder hun kind;

· Een voorlichtingsbijeenkomst met alle ouder(s)/verzorger(s) waarbij ook uitleg over de psychologische achtergrond van Xtra koken;

· Na 4 keer een gesprek van een half uur met de begeleider;

· Na elke keer een mail waarin uitgebreid gemeld wordt wat er gedaan is;

· Na 8 keer een eindevaluatiegesprek samen met hun kind.

Opgave voor de volgende training is weer mogelijk!

Prijs: €350,-

 

 

 

Xtra Plusgroep

Je kind ontdekt binnen de plusgroep:

· Hoe het is om regelmatig contact te hebben met ontwikkelingsgelijken;

· Dat het handig is om bepaalde denk- en handelingsstrategieën toe te passen tijdens het doen van opdrachten;

· Hoe het is om te werken aan uitdagende opdrachten, waarbij er niet een eenduidige oplossing is;

· Dat doorzettingsvermogen en veerkracht noodzakelijk zijn om verder te komen;

· Dat er een relatie bestaat tussen inspanning en resultaat;

· Dat het prettig is om ervaringen te delen met medeplusgroepers en begeleiders;

· Dat het mag zijn wie het is en dat het zich niet anders hoeft voor te doen;

· Dat je met samenwerken veel kunt bereiken.

Voor ouders geldt dat ze in contact (kunnen) komen met andere ouders, waarmee ze hun ervaringen en vragen kunnen delen. Ook is er altijd gelegenheid om vragen voor te leggen aan de deskundige gekwalificeerde begeleider.

Deelname aan de plusgroep houdt in:

· Uitgebreide intake voor zowel ouder(s)/verzorger(s) als kind;

· Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers met daarbij ook aandacht voor de theoretische achtergrond van de Xtra plusgroep;

· 10 bijeenkomsten van ongeveer 100 minuten;

· Een hapje en drankje voor de kinderen;

· Na 5 keer een tussenevaluatie (in overleg gepland);

· Aan het eind van elke bijeenkomst een korte uitleg van de inhoud van die keer;

· Indien gewenst (wel aan te raden) contact met school (leerkracht en/of IB er);

· Na 10 keer een eindgesprek met ouders en kind (indien gewenst ook met iemand van school) a.d.h.v. een kort verslag;

· Gedurende de periode van deelname app contact ouder(s)/verzorger(s) met de begeleider over ontwikkelingen en vragen m.b.t. de ontwikkeling van hun kind.

Speciale Pilotprijs:

€215,-  inclusief bovenstaande en (gebruik van) materialen.

Xtra Brain Challenge

 Voor €125,- krijg je:

·         Een gratis intakegesprek met ouders en kind;

·         Een strippenkaart: 5 keer deelname Xtra Brain Challenge (1,5 uur per keer, kies zelf welke woensdagavonden je komt);

·         1 keer gratis deelname Xtra Brain Challenge;

·         Begeleiding van gediplomeerde en ervaren begeleiders;

·         Elke keer drinken en iets lekkers;

·         Desgewenst na 5 keer een gesprek met één van de begeleiders.

bootcamp

Je kind zal tijdens de Bootcamp ervaren:

· Veel spel, beweging, kleur en een beeldende uitleg;

· Meer zelfvertrouwen en plezier in rekenen/spelling;

· Gezelligheid in een kleine groep en nieuwe vrienden;

· Instructie die aansluit bij de leerstijl van je kind;

· Intensieve training van het rekenen/spellen.

De Rekenbootcamp houdt in:

· 1 dag of 2 dagen trainen ( 2,5 uur per dag);

· Drinken met wat lekkers;

· Werkboekje;

· Tips om thuis verder te oefenen.

Kosten Rekenbootcamp:

1 x 2,5 uur         €    39,00

2 x 2,5 uur         €   75,00 ( met een gratis Joepspel)

5 x 2   uur          € 175,00 ( met een gratis Joepspel)

10 x 2 uur          € 350,00 ( met een gratis Joepspel)

Individueel: RT tarief: €47,50 per 45 minuten

Kosten Spellingbootcamp:

· Een eendaagse Spellingbootcamp (1 x 2 uur)

€ 39,00.

· Een tweedaagse Spellingbootcamp (2 x 2,5)  
€ 75,00

Je kunt ook kiezen voor: 

5 x 2   uur          € 175,00

10 x 2 uur          € 350,00

Individueel: RT tarief: €47,50 per 45 minuten.

 

Rots en Water training

Je kind leert o.a. :

·        Om sterk te staan / zitten;

·        Om grenzen aan te geven;

·        Om keuzes te maken;

·        Om te focussen;

·        Om meer vertrouwen in zichzelf en eigen kunnen te krijgen;

·        Om adequaat te reageren als iets niet gaat zoals gepland, om te gaan met onverwachte situaties;

·        Om samen te werken.

 Ouder(s)/verzorger(s) krijgen o.a.:

·        Een uitgebreide intake met en zonder hun kind;

·        Na elke keer een mail waarin gemeld wordt wat er gedaan is;

·        Na 10 keer een eindevaluatiegesprek samen met hun kind.

Prijs: €250,- voor 10 keer

 
 
 

Geplande activiteiten

-Vanaf februari/maart 2019: Escaperoom EduXtra op maat voor scholen en/of klassen; info@eduxtra.eu

-Houdt onze Facebook-pagina in de gaten voor ontwikkelingen rondom onze Smokkelboekenkast!

-LET OP! IN DE WEEK VAN DE HERFSTVAKANTIE 21 T/M 25 OKTOBER ZIJN WIJ GESLOTEN.

Voor deze activiteiten geldt: aanmelden noodzakelijk!

 

 
 
 

Contact

 

Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contactformulier, stuur een email, neem telefonisch contact op of loop gerust eens binnen tijdens onze gratis inloop op woensdagavond! 

Bezoekadres:   Hoofdstraat 71
                           7586 BL Overdinkel

Telefoon: 053-478 61 73

E-mail: info@eduxtra.eu

Openingstijden EduXtra:

Maandag:           13.00-17.00 uur

15.00-17.00 uur Huiswerkbegeleiding-/bijlesmiddag

Dinsdag:              13.00-17.00 uur

15.00-17.00 uur Huiswerkbegeleiding-/bijlesmiddag

Woensdag:         13.00-17.00 uur

19.30-21.00 uur Vrije inloop

Donderdag:        13.00-17.00 uur

Vrijdag:               13.00-17.00 uur

Wilt u liever op een ander tijdstip binnen komen? Bel of mail dan even voor een afspraak!